امروز جمعه, 06 اسفند 1395 - Fri 02 24 2017

منو

جريان شناسي سياسي پس از انقلاب

کارگاه معرفت افزایی استادان دانشگاه لرستان با موضوع «جریان شناسی سیاسی احزاب و گروه ها» با حضور حجت الاسلام و المسلمین لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و مطالعات اسلامی در روز چهارشنبه مورخ 95/10/15 در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی برگزار گردید.


حجت الاسلام والمسلمین لیالی در ابتدا به طرح جريان شناسي سياسي، ضرورت ، معنا و مفهوم ، جريان شناسي سياسي – معنا و مفهوم / بصيرت و آگاهي ، جريان شناسي تاريخي – صدر اسلام / مشروطيت / تاریخ معاصر / پهلوي اول / پهلوي دوم / پس از انقلاب اسلامي پرداخت. سپس با نگاه گفتمانی به فرازها و فرودهاي گفتمان انقلاب اسلامي ، نگاه احزاب و جريان ها ، نگاه جريان اپوزسيون برانداز ، نگاه جريان اصلاح و استحاله، نگاه گفتمان امام و رهبری ( مولفه ها ، ویژه گی ها ، رقیب و رقیبان و....) پرداخت. وی در ادامه به ساختار هر جریان از جمله رهبر و رهبران معنوي / پدران معنوي، مباني فکري – معرفتي و انديشه ایی ، ديدگاه هاي سياسي / اجتماعي / اقتصادي / فرهنگي و...، ساختار / تشکيلات / سازمان / سازمان مرکزي / ، اعضا و پيروان / - افراد و اشخاص، رسانه / مطبوعات / سايت ها / خبرگزاري ها و...، منابع مالي ، نقش و سهم در قدرت ( رقابت ها و رفاقت ها )، ارزیابی نقاط قوت و ضعف پرداخت. حاج آقا لیالی سپس به تفصیل به جريان شناسي سیاسی ایران پس از انقلاب بر اساس موارد زیر پرداخت:

الف- جريان شناسي سیاسی بر اساس دولت ها و رقیب دولت ها

( بازرگان ، بنی صدر ، شهید رجایی ، هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی )

ب- جريان شناسي بر اساس دهه ها:

دهه 60-70-80-90

پ- جريان شناسي بر اساس گفتمان ها اصلي / فرعي / رقيب

( چپ و کوپنیسم ، توسعه و سازندگی ، توسعه سیاسی، عدالت و مهر ورزی ، اعتدال و امید و....)

ت- جريان شناسي بر اساس حلقه ها

اتاق های فکر / حلقه آیین / حلقه کیان / حلقه سلام/ حلقه مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و...

ج- جريان شناسي براساس احزاب / گروه ها / جناح ها / طيف ها و...

  1. جريان اپوزسيون خارج نشین
  2. جريان اپوزسيون داخل: ملي گرايي، نهضت آزادي ، ملي مذهبي، فمينيسم، جنبش های دانشجویی ، قومیت گرایی ، اقلیت ها ، اقوام و مذاهب
  3. جريان اصلاحات و اصلاح طلبان با طیف های مختلف (تجديد نظر طلب، روشنفکري و...)
  4. جريان اصول گرايان با طیف های مختلف
  5. جريان سوم – تکنوکراتها (هاشمي، روحاني، ناطق)
     

           

   

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد